Ekonomisti

PROGRAM EKONOMIST

Posebnosti programa

Naš nastavni plan i program za zanimanje ekonomist odobren je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, a po završetku školovanja naši učenici dobivaju zvanje ekonomist nakon kojega mogu nastaviti školovanje na hrvatskim i stranim sveučilištima ili ući u poslovni svijet.

Novost i posebnost u našem nastavnom programu je usklađenost gradiva hrvatskog i engleskog jezika te matematike s gimnazijskim gradivom. Na taj se način naši učenici pripremaju za državnu maturu već od prvog razreda.

Za upis u program ekonomist učenicima je potrebna potvrda nadležnog školskog liječnika.

O zanimanju

Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge. Oni proučavaju troškove i učinke proizvodnje i potrošnje roba i usluga. Svoje spoznaje temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove.

Većina se ekonomista bavi praktičnom primjenom ekonomskih spoznaja. Pripremanje izvještaja važan je dio njihova posla, koji uključuje izradbu tablica i grafičkih prikaza te opisivanje i objašnjenje prikazanih podataka.

ekonomist-privatna-skola-futura

UPOZNAJTE NAS

ZANIMLJIVI PREDMETI

Marketing

Kao jedno od najzanimljivijih, najdinamičnijih, pa vjerojatno i najvažnijih područja suvremenog poslovanja marketing utječe na sve aspekte suživota suvremenih proizvođača i potrošača. Kroz pregled temeljnih marketinških elemenata i aktivnosti učimo kako proizvode i usluge što kvalitetnije i što temeljitije predstaviti potencijalnim potrošačima kako bi se zadovoljila glavna svrha poslovanja – a to je ostvarenje dobiti uz postizanje zadovoljstva potrošača.

Komunikacijsko prezentacijske vještine

Komunikacijska je kompetencija temeljni čimbenik svih međuljudskih odnosa, posebice poslovnih. Kako dobre poslovne ideje ne bi ostale neostvarene potrebno ih je i kvalitetno predstaviti svim poslovnim partnerima. Zato trebamo vještine koje su prilagođene svakodnevnom društvenom, kulturnom pa tako i poslovnom procesu.

Poduzetništvo

Glavni nositelji gospodarskih aktivnosti u stvarnome su svijetu mali poduzetnici. Učenici ovdje stječu temeljna poduzetnička znanja i vještine koje će im pomoći da jednog dana postanu uspješni poslovni ljudi. Pregledom osnovnih karakteristika poduzetnika, poduzetničkih načela i organizacijskih oblika učenici se pripremaju za samostalan rad ili nastavak obrazovanja na nekoj visokoobrazovnoj instituciji.

Upravljanje prodajom

Proizvesti je lako - prodati proizvedeno je izazov. Koji čimbenici utječu na uspješnost prodaje? Što utječe na ponašanje potrošača kada kupuju? Koje specifične prodajne aktivnosti neki poslovni subjekt mora poduzeti da bi ostvario svoju glavnu zadaću ostvarenja dobiti? Učenici će odgovoriti na ova i mnoga druga pitanja te spoznati elemente koji utječu na učinkovito upravljanje prodajnim aktivnostima.

Pravno okruženje poslovanja

Današnje poslovanje vrlo je složen i promjenjiv proces. Kako bi neki poslovni subjekt zadovoljio sve zakonske propise u svom poslovanju potrebno je poznavati zakonska ograničenja i pravila koja na to poslovanje utječu. Poznavanje temeljnih pravnih pojmova, ugovornih prava i obveza te zakonskih ograničenja kojima su izloženi suvremeni poslovni subjekti preduvjet je uspješnog obavljanje bilo koje gospodarske djelatnosti.

Vježbenička tvrtka

Kako se učenje ekonomskih zakonitosti i gospodarskih tokova ne bi svelo samo na puku teoriju, ta se znanja primjenjuju u praktičnom poslovanju fiktivne (vježbeničke) tvrtke. Učenici obavljaju stvarne poslove koji se obavljaju u stvarnom gospodarskom okruženju te tako usvajaju i utvrđuju postojeća teorijska znanja. Ukratko, učenici postaju zaposlenici tvrtke sa svim pravima i obvezama stvarnih djelatnika. Svoje poduzetničke, marketinške i menadžerske vještine ovdje zaista primjenjuju u praksi.

DOKUMENTI

Raspored sati za 2018./2019.

Download (PDF, 413KB)

Udžbenici za školsku godinu 2018./2019. - BESPLATNI (financira ih Grad Zagreb)

Download (PDF, 620KB)

 

SAZNAJTE VIŠE!

Kontakt