Način rada

NAČIN RADA

Kako radimo s djecom

Privatna škola Futura svoj način rada temelji na individualnom i inovativnom metodološkom pristupu uz korištenje digitalnih tehnologija u svakodnevnoj nastavi s ciljem stvaranja, podučavanja i širenja znanja i vještina koje našim učenicima pomažu izgraditi sigurnu akademsku i poslovnu budućnost.

Od prvog trenutka spremni za fakultet

Uspjeh naših učenika na državnoj maturi nikako ne prepuštamo slučaju. Nastavne programe hrvatskog, engleskog i matematike ekonomista i tehničara za računalstvo smo uskladili s gimnazijskim programom kako bi se već od prvog razreda spremali za državnu maturu dok za maturante unutar redovnog školskog rasporeda organiziramo pripreme za državnu maturu u školskim prostorima. Ovaj pristup rezultirao je vrhunskim postotkom od 100% prolaznosti učenika koji su pristupili pisanju ispita državne mature i upisali fakultet.

privatna-skola-futura-nacin-rada

Zajedno se pripremamo za testove i rješavamo domaće zadaće

Nakon redovne nastave za sve razrede organiziramo učenja pod vodstvom profesora i stručnih suradnika škole jer smatramo da svako dijete zaslužuje imati svoje osobno vrijeme s profesorima koji im mogu najbolje odgovoriti na nejasnoće koje im stvaraju probleme, pomoći pokrpati rupe u znanju iz osnovne škole, pomoći oko rješavanja zadataka za domaću zadaću, pisanja referata, čitanja lektire, … Osim toga, osiguravamo pedagoško-psihološku pomoć učenicima putem radionica i individualnih razgovora, a posebno onima s poteškoćama s kojima organiziramo i individualna učenja.

 

Što nas odlikuje?

• online učenje kroz Moj online razred
• priprema za državnu maturu od prvog razreda
• pomoć pri učenju i pisanju domaćih zadaća
• putovanja Europom za 0 kuna kroz sudjelovanje u Erasmus+ projektima

Digitalizacija je temelj pristupa našoj nastavi

Naše učionice su kvalitetno opremljene školskom i informatičkom opremom, što pridonosi izraženoj digitalizaciji našeg pristupa učenju. Naša IT orijentacija očituje se i u sustavu „Moj online razred“ putem kojeg učenici mogu učiti online, preuzimati digitalne nastavne materijale, komunicirati s profesorima, provjeravati domaće zadaće i slično.

Važnost iskustvenog učenja i upoznavanja s Europom

Osim digitalne komponente, odlučili smo iskoristiti pozitivnu timsku dinamiku i praktičnu primjenjivost naučenog koje nastaju pri projektnoj i radioničkoj nastavi, stoga naši nastavnici brojne teme obrađuju upravo na takav način potičući učenike na proaktivnost, samostalnost i kolegijalnost. Svojim učenicima omogućavamo učinkovitu i zanimljivu terensku nastavu, obilazak zanimljivih hrvatskih i europskih gospodarskih i kulturnih središta te praćenje recentnih kazališnih, filmskih te drugih događanja na društvenoj sceni njihova grada. Isto tako, sudjelovanjem u Erasmus+ projektima, naši učenici imaju mogućnost upoznati se s vršnjacima iz raznih dijelova Europe te steći iskustvo učenja u međunarodnom okruženju.

Mi ne podučavamo djecu – mi odgajamo ljude

Smatramo da je naš pristup jednostavan – promičemo i njegujemo poduzetnost, kritičko razmišljanje, kreativno stvaralaštvo i cjeloživotno učenje. Naša uloga nije samo obrazovna, već je i odgojna. Svakoj mladoj osobi koja kroči u našu školu želimo pružiti priliku da iz svog školovanja izvuče najbolje što može, bude sposobna samostalno učiti i raditi te po izlasku iz naše škole ponese sa sobom sustav vrijednosti koji će joj osigurati dobru perspektivu u poslovnim ili akademskim krugovima. Želimo pomoći izgraditi osobu koja će iz školske klupe izaći optimistična, samouvjerena, neopterećena te sposobna cijeniti ljude oko sebe i prilike koje joj svijet svakodnevno pruža.

SURADNJA S RODITELJIMA

Komunikacija s roditeljima zauzima posebno mjesto i važnost u radu Privatne škole Futura. Smatramo da je informiran roditelj bezbrižan roditelj. Prihvaćamo odgovornost i povjerenje koje nam je ukazano, a zauzvrat roditeljima osiguravamo vrijeme koje mogu kvalitetno provesti sa svojom djecom. Punom pripremom učenika za svaki školski dan, djeci ostavljamo više slobodnog vremena za hobije i druženje. No, to je ujedno i ono što želimo ponuditi našim roditeljima – mirne vikende ispunjene obiteljskim druženjem, bez stresa oko testova ili školskih obveza.

Naš nastavnički tim

• pristup e-dnevniku
• stalna mogućnost kontaktiranja razrednika i profesora
• osigurani termini informacija
• mogućnost izvanrednog sastanka s razrednikom i profesorima
• tjedni izvještaji o postignućima, vladanju i izostancima učenika
• slanje newslettera s presjekom najnovijih školskih događaja
• dva roditeljska sastanka u polugodištu