Projekt “Flipped Learning”

PROJEKT "Teaching for tomorrow: Flipped Learning"

Naopakim učenje do uspješnijeg školstva i sretnijeg učenika

Flipped_learning

S početkom ove školske godine, naša je škola ušla u novi Erasmus+ projekt, „Teaching for Tomorrow: Flipped Learning“ koji u potpunosti mijenja dosadašnji odnos školskih i domaćih zadaća. Prijašnji model usvajanja gradiva u školskim klupama te njegove primjene u domaćim zadaćama mijenja se usvajanjem temeljnih pojmova i rješavanjem lakših zadataka kod kuće, dok se konkretna lekcija diskutira i praktično primjenjuje na složenim zadacima tijekom nastave.

Pri tom će Privatna škola Futura kroz naredne dvije školske godine surađivati s još šest partnerskih organizacija iz svih dijelova Europe: Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turska), Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta (Italija), Agrupamento de Escolas de Vialonga (Portugal), Střední průmyslová škola Otrokovice (Češka), Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija) i Péter András Gimnázium és Kollégium (Mađarska).

Cilj projekta je podići svijest o posljedicama ranog odustajanja od školovanja te o važnosti digitalne pismenosti. To se planira postići novim pristupom učenju u kojem se svladavanje temeljnih i jednostavnijih pojmova oslanja na samostalnost i kritičko razmišljanje učenika, dok je istovremeno fleksibilno i vremenski prilagodljivo njegovim izvannastavnim obvezama. Konkretna primjena stečenog znanja se ostvaruje u učionici, uz stručno vodstvo nastavnika i kroz suradnju s drugim učenicima. Time se potiče vršnjačka solidarnost, kao i snažnija povezanost između učenika, roditelja i profesora.

„Flipped Learning“ projekt bazira se na inovativnim nastavnim metodama, interkulturalnoj dimenziji kroz partnersku suradnju i razmjenu iskustava te intenzivnom korištenju ICT-a kroz Web 2.0-3.0 alate, tablet i Google aplikacije i Moodle. Materijali i rezultati projekta bit će besplatni i javno dostupni na službenoj internetskoj platformi projekta. Njih će pripremati nastavnici kroz dvije razmjene stručnog osoblja (siječanj i svibanj 2018. godine), a učenici testirati prilikom dviju učeničkih razmjena (prosinac 2018. i ožujak 2019. godine).

Svi korišteni materijali i sve provedene aktivnosti financira Erasmus+ fondacija.

Vijesti o projektu